Hoe werkt Flexpool Oude IJssel?

Flexpool Oude IJssel bestaat uit doktersassistenten en praktijkondersteuners die kunnen invallen bij de huisartsenpraktijken op momenten dat er behoefte bestaat aan tijdelijke inzet van personeel door ziekte of (zwangerschaps)verlof. Flexpool Oude IJssel brengt alle flexibel inzetbare en reeds werkzame doktersassistenten en praktijkondersteuners van de regio in kaart. Deze medewerkers worden gecombineerd met een pool van extern geworven praktijkmedewerkers.

De juiste match
Juist omdat de kennis en kunde per praktijkmedewerker in kaart wordt gebracht, zoals ervaringen met het HIS, KIS en zorgprogramma’s, kunnen doktersassistenten en praktijkondersteuners gemakkelijk in een andere huisartsenpraktijk hun aansluiting vinden. Bovendien krijgt de praktijkmedewerker die bij een collega-praktijk gaat invallen voorafgaand een informatieblad met de belangrijkste kerngegevens van de huisartsenpraktijk, zoals de namen van de werkzame huisartsen, de spoedlijn, werk- en pauzetijden et cetera.

De voordelen voor u als huisarts
Flexpool Oude IJssel levert u diverse voordelen op:

 • Werving & selectie uitbesteed
 • All-in tarief per gewerkt uur
 • Volledige flexibiliteit
 • Geen risico op doorbetaling bij ziekte
 • Alleen betalen voor gewerkte uren
 • Geen administratieve rompslomp

Onze werkwijze
Indien uw praktijk te maken krijgt met uitval door ziekte of (zwangerschaps)verlof, achterstand van werkzaamheden of teveel geregistreerde overuren van de praktijkmedewerkers, ziet onze werkwijze er als volgt uit:

 1. Uw praktijk neemt contact op met Flexpool Oude IJssel via 085 – 902 20 85.
 2. De aanvraag (functie, werkdagen, duur, et cetera) wordt geregistreerd.
 3. Er vindt een inventarisatie onder de beschikbare kandidaten plaats.
 4. Beschikbare kandidaten worden voorgesteld met een all-in uurtarief (exclusief btw). Indien gewenst gaat de meest geschikte kandidaat op kennismakingsgesprek bij uw praktijk.
 5. Na akkoord van uw praktijk wordt de kandidaat geïnformeerd met een informatieblad.
 6. U of één van uw medewerkers accordeert wekelijks de gewerkte uren in het urenportaal en krijgt enkel nog een factuur.
 7. De inzet wordt (tussentijds) geëvalueerd.

Vragen?
Heeft u nog vragen voor ons? Neem dan contact op met Flexpool Oude IJssel via onderstaande contactgegevens:

Tel.: 085-9022085
E-mail: info@flexpool.org